ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 Hatályos: 2021. március 25-től visszavonásig!

 Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a www.holdanyo.hu  weboldalon közzétett szolgáltatás/konzultáció Megrendelő által történő megrendelésének feltételeit. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalon általa rögzített megrendelés Vállalkozás általi visszaigazolása a szerződés létrejöttének minősül.

 A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

 Az oldal tulajdonosa: Szerencsi Diána (1027 Budapest, Kapás u. 48.) E-mail cím: info@holdanyo.hu

 Az oldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg részletet másolni, vagy más oldalon, vagy fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Szerencsi Diána írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 HUF/nap

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés, nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások az információs az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi  CVIII 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

Megrendeléssel kapcsolatos információk

A Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az alábbiakat tudomásul veszi:

 A Szerződő felek:

 A Megrendelővel szerződő magánszemély adatai:

Név: Szerencsi Diána   adószámos  magánszemély

Székhely, üzleti tevékenység helyének postai címe, akihez a Megrendelő a panaszait címezheti: 1027 Budapest, kapás u. 46.

 Adószám: 55627478-1-33

Bankszámlaszáma: 10403181-86767578-78801000

telefonszám: 06306011916

 

Tárhely szolgáltató:

Név:  Sybell informatika kft.

Levelezési cím: 1158, Budapest Késmárk u. 7/b 2.em 206

Email: hello@sybell.hu

Telefonszám: +36 17 07 6726

 

 Fogyasztó

 A Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, aki jelen weboldalon az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a weboldalon közzétett szolgáltatások  megrendelését rögzíti.

A Szerződés tárgya

A www.holdanyo.hu  weboldalon közzétett online csomagok/konzultáció/elemzések(Együttesen a továbbiakban: szolgáltatások) Megrendelő által történő megrendelése, ennek teljesülése esetén a szolgáltatásokban/konzultáción történő részvétel joga és lehetősége.

 A szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt szolgáltatások  a megrendelés adatainak megfelelően teljesíti: a holdanyo.hu  weboldalon közzétett csomagnak megfelelően biztosítja Megrendelő hanganyaghoz és videókhoz történő hozzáférését, a Megrendelő által megadott email címre megküldi a napi/heti tarot kártya elemzéseket, illetve a közzétettnek megfelelően vállalja Megrendelővel az email-es kapcsolattartást.

 

A szolgáltatás/konzultáció megrendelése

A megrendelés során a Megrendelőnek a számlázási adatait és email címét kell megadni; a szerződéskötés a holdanyo.hu  weboldalon közzétett megrendelő űrlap kitöltésével és a „megrendelem” gombra kattintással történik, illetve online csomagok esetén a kosárba helyezés gombbal történik. Miután a kosárba helyeztük a terméket tudjuk folytatni a vásárt tovább, illetve egyből a pénztárhoz is mehetünk, ahol megrendelhetjük a terméket a számlázási adatok megadásával. 

Heti/Havi Tarot kártya elemzések

A megrendelést követően a vásárló kap egy automatikus visszajelző email-t  a megrendelés sikerességéről, a megrendelést követő 1 napon belül. A sikeres fizetést követően a heti/havi tarot kártya előrejelzéseket megrendelő az általa választott időponttól kapja meg az általa megadott email címre.

Konzultáció

A megrendelést követően 24órán belül kap a vásárló egy visszaigazoló email-t a megrendelés sikerességéről, és a konzultációs időpontos kiválasztásának a lehetőségéről. A sikeres fizetést követően, pedig a vásárló igénybe veheti az egyeztetett időpontban a konzultációs szolgáltatást.

Amennyiben a visszaigazoló email nem érkezik, vagy nem szerette volna megrendelni az adott szolgáltatást, kérjük forduljon a info@holdanyo.hu email címre panaszával.

A Billingo.hu oldalán állítjuk ki a számládat. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszed, hogy az általunk kibocsájtott e-számlákat online  formátumban email útján kapja meg.

 A visszaigazoló e-mail a Vállalkozás részéről a Megrendelő megrendelésének elfogadását jelenti, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. E felek közötti szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

A Megrendelő megrendelésének Vállalkozás által történő elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás a jelen ÁSZF közzétételével és annak Megrendelő által történő elfogadásával a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően tájékoztatta a szerződéskötés technikai lépéseiről; arról, hogy a megkötendő szerződés (megrendelés és annak visszaigazolása) írásba foglalt szerződésnek minősül és azt a Vállalkozás rögzíti; arról, hogy a rendelőfelület működése, illetve használata lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően; arról, hogy a szerződés nyelve magyar.

A Vállalkozás köteles a Megrendelő szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatának (megrendelés) megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni (visszaigazoló e-mail).

A termékek ára, fizetés

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes vételár, így a végső vételár.

A weboldalon közzétett, megrendelhető szolgáltatás/konzultáció árai vonatkozásában a vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja. A módosítás weboldalon való megjelenést követően beérkező megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt szolgáltatás/konzultáció vételárát nem befolyásolja.

 A bankkártyás fizetések közvetlen banki átutalással valósulnak meg. Az átutaláshoz szükséges adatok rendszerünk a visszaigazoló e-mail-ben küldi el a vásárló részére.

Amennyiben a termék online elérhető, úgy miután számlánkra megérkezett a befizetett összeg, a befizetést visszaigazoló e-mail , egyrészt a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a vásárló részére.

A személyes megjelenéssel járó szolgáltatások  esetén a kifizetést követősen a konkrét időpont egyeztetés  e-mailben történik. Fontos az előre megvásárolt szolgáltatások lejárati ideje a vásárlástól számított 60(hatvan)nap. Miután megérkezik számlánkra a konzultáció/szolgáltatás ellenértéke felvesszük önnel a kapcsolatot az időpont egyeztetés érdekében.

Szolgáltatás lemondása:  

Kérjük, hogy amennyiben nem felel meg a megbeszélt időpont, úgy azt a megbeszélt időpont előtt legkésőbb 48  órával jelezze felém.

Amennyiben a megbeszélt időpont lemondására legkésőbb a megbeszélt időpont előtt 48  órával kerül sor, azt 100%-ban visszautaljuk önnek a megrendelt szolgáltatás vételárát, vagy amennyiben igény van rá, beleszámítjuk a következő egyeztetett időponthoz.

Amennyiben az időponttól számított 48(negyvennyolc) órán belül, de 24(huszonnégy)órán túl mondja le az időpontot, úgy a megrendelt szolgáltatás vételárának 50%-a felszámításra kerül.

Amennyiben a az időponttól  számított 24(huszonnégy) órán belül mondja le, a megrendelt szolgáltatás vételárának 100%-a felszámításra kerül, és nem kerül visszautalásra a megrendelőnek.

A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve hibáért semmilyen nemű felelősség nem terheli.

Adatviteli hibák javítása

Adatviteli hibák javítására a megrendelésre szolgáló gombra (pl. megrendelem az elemzést) történő kattintás előtt bármikor lehetőség van.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük haladéktalanul jelezze felénk a  info@holdanyo.hu e-mail címre küldve, vagy bármikor a rendelésről kapott visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailként.

Elállási/Felmondási jog

  • és 2. melléklet 45/2014.(II.26.) Korm. rendelethez: Elállási/ Felmondási mintatájékoztató felhasználásával)

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. A felmondás abban különbözik a felmondástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így az Ön által kifizetett összegnek csak arányos részét téríti vissza a Szolgáltató, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból.

Az elállási/felmondási idő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le: Online elérhető termékek esetén, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ön által megrendelt termék ára kifizetésre került.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni ( postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Ebből a célból használhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat mintát is. Ha ön emellett dönt , az elállás/felmondás megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállás/Felmondás Joghatásai

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más kifizetési mód igénybe vételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási/felmondási  nyilatkozat szerződés minta

  1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 3 ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 4 ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 5 ………………………………………………………………………………………………… A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Kelt: …………………………………………………………………………………………… ——————————————— 3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefaxszámának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 5 A megfelelő jelölendő

Önt nem illeti meg az Elállás/Felmondás joga az alábbi esetekben:

Online elérhető anyagok esetén, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az ellálás/ felmondás szerinti jogát.

A teljesítés megatagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti a Megrendelőnek.

Békéltetető Testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni  a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és  a vállalkozás közötti a termék minőségével, biztonságosságával, a termék felelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével, és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendelkezése: e célból egyesség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén, pedig az ügyben döntéshozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költség kímélőbb érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel  kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásról bővebben a fogyasztó védelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

Igényérvényesítés, szavatosság (online letölthető tartalmak esetén)

( A kellékszavatosságról,  a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 3. melléklet felhasználásával)

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön-választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet javítást vagy  kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény Teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéshez aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben- kérheti a visszatérítését. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényeit?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Az igényérvényesítés módja:

 

Ha  a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló számlát.

 

Online Vitarendezési Platform

 

A panaszával kapcsolatos egyeztetésre (vitarendezésre) az Európai által működtetett vitarendezési platformon is lehetőség van. A platform célja, hogyha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a Szolgáltatóval a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

 

Az OVR-platform értesíti a Szolgáltatót az Ön kérelméről. Az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. Termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik. A megegyezésre összesen 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a Szolgáltató is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.  A platform használatáról bővebb tájékoztatást, valamint a platform maga az alábbi linken érhető el: Online Dispute Resolution | European Commission (europa.eu)

 

Panaszügyintézés

 

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük forduljon hozzánk bizalommal. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@holdanyo.hu e-mail címen.

 

Egyéb Jogérvényesítési lehetőségek:

 

Amennyiben a szolgáltató es a vásárló között a vita békés módon nem rendeződik, az alábbi lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára: